Autorka si protirečí

Ing. Marián FILLO | 28.01.2011

Na jednej strane sú tu tí, čo sa snažia o slobodnú voľbu v očkovaní, nazývaní "antivakcinačnou lobby", na druhej strane zase "teroristami" a "guerillou".

Neviem, či si to autorka článku neuvedomila, ale tu ide o dve v podstate nezlučiteľné veci. Ak by sme boli lobby, teda nejakou vplyvnou skupinou, ktorá s veľkými peniazmi alebo veľkou mocou ovplyvňuje poslancov a ďalších rozhodujúcich predstaviteľov štátnej správy, tak by tu už dávno bolo očkovanie v plnej miere dobrovoľné.

V takom prípade by sme ale nemuseli "guerillovými spôsobmi" a "myšlienkovým terorizmom" informovať verejnosť o tom, ako sa veci v skutočnosti majú.

Lobby má peniaze a moc, guerilla ich nemá, preto sa snaží s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálny efekt. Nemôžeme zároveň mať aj nemať ťažké milióny, nemôžeme teda byť aj guerillou aj lobby.

Vakcinační propagandisti by si (ak sa nechcú znovu strápniť) mali uvedomiť, že nemôže byť zároveň oboje pravda. Lenže logika im asi nikdy dobre nešla, čo sme sa mali možnosť presvedčiť už nespočet krát.

Okrem toho, PhDr. Martin Kasarda, PhD. je nielen učiteľom na vysokej škole, ale aj spoluvlastníkom PR agentúry SnowBall Communications, ktorá pracuje aj pre GlaxoSmithKline - výrobcu vakcín, ktorý zhrabne nadpolovičnú väčšinu peňazí vydaných na povinné očkovanie na Slovensku, viď:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovacie-latky-v-povinnom-ockovani-na-slovensku/

Dr. Kasarda je teda priamo finančne zainteresovaný na propagovaní očkovania, keďže ho platí (aj) výrobca očkovacích látok. Jeho vyjadrovanie sa o očkovaní je teda v znamení silného konfliktu záujmov.

Pridať nový príspevok