Navrh

miki | 12.11.2011

Je potrebné dať žalobu do Štrasburgu adresa:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

Pridať nový príspevok