Ľudské práva nezávisia od dovolenia medicínskych autorít

Eva | 25.01.2011

K stanovisku ombudsmana: na samom začiatku povie, že on nie je odborníkom na otázky okolo očkovania a necíti sa byť kompetentným posúdiť riziká. A potom že sa oboznámil s rôznymi názormi na tému, pozitívnymi aj negatívnymi a : "dospel som k presvedčeniu, že očkovanie má svoj význam a je dôležitým preventívnym nástrojom pri znižovaní vzniku a šírenia prenosných ochorení."
Keď nie je kompetentný, nech pri tom aj zostane. Veď na neho sa nikto neobracia ako na medicínsku autoritu, čo má niečo povoliť alebo zakázať.Mal sa na vec pozrieť tak, či a ako dochádza pri povinnosti očkovať k porušovaniu ľudských práv , ani nie tak Ústavy, lebo tam bude porušovanie pokračovať, nech už prijmú akékoľvek donucovanie k očkovaniu.
Namiesto toho si pán ombudsman vytvorí súkromný názor, ktorý pravdepodobne konzultoval s očkovacími autoritami ( možno s pánom prof. Dluholuckým) a potom toto svoje súkromné subjektívne stanovisko sa usiluje dať do súladu so zákonmi. Toto by som označila dokonca za zneužitie funkcie.

Ale pekne si to zdôvodnil, a použil príklad z Maďarska, že "objektívne právne normy (ktoré sú záväzné pre každého) chrániace zdravie detí, nesmú byť zrušené kvôli subjektívnemu presvedčeniu rodičov."
Objektívne právne normy, ktoré chránia zdravie detí sú vynikajúca vec. Otázkou je , či povinné očkovanie je objektívnou právnou normou a či subjekt rodiča zdravie dieťaťa naozaj ohrozuje. Je to všetko len prázdna omáčka. Očkovanie je medicínsky úkon a zásah do tela. Keď si pojmy poriadne ujasníme, nič také bezduché a duté neobstojí.
Takže obhajuje záujmy našich detí voči našej nezodpovednosti. Stačí polkrok a deti sa stanú majetkom štátu. Zostáva len ujasniť si : kto konkrétne je v tomto prípade "štátom"?

Došli zástancom povinného očkovania všetky argumenty, že sa pripravuje sprísnenie zákonov a zastrašovanie? Ak by mali pravdu, tak jednoducho stačí tú pravdu obhajovať primerane, prečo potrebujú násilie?

A ešte pridám taký pohľad: ak sa jedná o právo na interrupciu, medicína veselo stojí na strane "ženy" a jej "práve" rozhodovať o svojom vlastnom tele. A zrazu, ak sa jedná o dieťa, rodič je už nesvojprávna bytosť, ktorá toto dieťa svojim konaním bytostne ohrozuje.


Pridať nový príspevok