Videá

 


 

Po slovensky

 • https://www.youtube.com/watch?v=Xj46QsW1Crc
  Druhá strana: "Lieky" - hip-hopová pesnička, pojedávajúca o povinnom očkovaní a ďalších zvrhlostiach tzv. "modernej" medicíny
 • http://www.youtube.com/watch?v=lzvs9_STdJ8
  Relácia Fokus právo z 5.XII.2013 na STV2 o očkovaní
         Účinkujú:
  • JUDr. Ivan Humeník, PhD., právnik špecializujúci sa na medicínske právo z advokátskej kancelárie H&H partners
  • MUDr. Marta Špániková, obvodná pediatrička z Bratislavy
  • Ing. Marián Fillo, šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
  • MUDr. Mária Avdičová, PhD., epidemiologička z RÚVZ Banská Bystrica
  • MUDr. Beáta Nemčoková, obvodná pediatrička z Košíc
  • Beáta Jelinková z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, matka očkovaním poškodeného dieťaťa, ktorá vyhrala súd proti RÚVZ KE ohľadne pokuty za odmietnutie povinného očkovania 
 • http://www.youtube.com/watch?v=7S0lrxCuaFU
  "Povinné očkovanie - bezpečná prevencia či oprávnený zdroj obáv rodičov?" - beseda časopisu Dieťa z 30.XI.2013.
         Účinkujú:
  • farmaceutka Mgr. Anna Wenclová
  • chemik doc. Ing. Josef Prousek, CSc.
  • morálny teológ, bioetik ThDr. René Balák, PhD.
  • právnička Mgr. Mária Globánová
  • právnička JUDr. Katarína Bystrická
  • bývalá poslankyňa NR SR Mgr. Ľudmila Mušková
  • poslankyňa NR SR JUDr. Mária Ritomská
  • poslanec NR SR doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
 • http://vimeo.com/40119480
  "Obchod so strachom" - študentský dokument (16 min. 37 sek.) režisérky a scenáristky Márie Martiniakovej o nežiaducich účinkoch očkovania, odvysielaný na TV TA3 15.IV.2012.
         Účinkujú:
 • http://www.stv.sk/online/archiv/fokus?date=2011-02-25&id=44354
  Relácia Fokus z 25.II.2011 na STV2 o očkovaní.
         Účinkujú:
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu, detský lekár, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
  • MUDr. Avdičová Mária, PhD., vedúca Odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
  • Mgr. Peter Tuhársky, otec očkovaním poškodeného dieťaťa (neurologické poškodenia)
  • Mária Hudáková, matka očkovaním poškodeného dieťaťa (detská cukrovka)
  • Ing. Iva Vranská-Rojková, predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, autorka knihy "VAKCÍNA alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!"
 • Relácia Reflex z 22.II.2011 na TV Markíza o očkovaní:
  1. časť: http://youtu.be/yk7NGWSzG9k
  2. časť: http://youtu.be/39j7_HoEPS4
  3. časť: http://youtu.be/JdcUJmGAku0
  4. časť: http://youtu.be/3Mk7wfku4Hs
  5. časť: http://youtu.be/W4XaqBOCKaM
         Účinkujú:
  • MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu
  • MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
  • doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu
  • MUDr. Ivan Bakoš, Inštitút očkovania a cestovnej medicíny INOCEM
  • MUDr. Ľubomír Uherčík, lekár a cestovateľ
  • MUDr. Jana Gyepesová, všeobecná lekárka pre dospelých, poliklinika ProCare Prosanus Daxnerovo námestie
  • MUDr. Jana Rašková, všeobecná lekárka pre deti a dorast, poliklinika ProCare Prosanus Daxnerovo námestie
  • prof. MUDr. Roman Prymula, PhD., predseda Českej vakcinologickej spoločnosti
  • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Katarína Tumpachová + dcérka Simonka, ktorá dostala rakovinu po očkovaní
  • Alica Bajnóciová + dcérka Veronika, ktorá oslepla po očkovaní
  • Andrea Ďurianová, matka štyroch detí, z toho troch poškodených očkovaním
  • Daniela Babjaková, dievčina čiastočne ochrnutá po očkovaní + jej rodičia Vladimír a Daniela Babjakovci
  • Mika Vargová + syn Radko, ktorý dostal cukrovku po očkovaní
  • MUDr. Peter Hrabčák + dcérka Peťka, ktorá dostala cukrovku po očkovaní
  • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, primár I. neurologickej kliniky, Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MUDr. Mariana Kubovčáková, všeobecná lekárka pre deti a dorast, spánkové laboratórium Buona Notte
  • Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, autorka knihy "VAKCÍNA alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!"
 • https://vimeo.com/51917009
  Relácia Cesty nádeje z 11.IX.2010 na STV2 o očkovaní.
         Účinkujú:
  • prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, vedúca odboru epidemiológie na RÚVZ v Martine, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu, podpredsedníčka Pracovnej skupiny pre imunizáciu pri ÚVZ SR, členka Kategorizačnej komisie MZ SR pre vakcíny, vedúca Ústavu verejného zdravotníctva Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine...
  • MUDr. Peter Hrabčák, gynekológ-pôrodník z Bratislavy
  • MUDr. Katarína Šimovičová, všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy 
  • MUDr. Mariana Kubovčáková, všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy
  • Katarína Mičíková, fyzioterapeutka z Bratislavy
  • Zuzana Orlovská, matka dieťaťa s cukrovkou 1. typu po očkovaní
  • Mária Hudáková, matka dieťaťa s cukrovkou 1. typu po očkovaní
  • Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
  • Romana Filkusová, matka, odmietajúca povinné očkovanie detí
  • Lucia a Andrej Kuzminovci, rodičia, odmietajúci povinné očkovanie detí
  • JUDr. Ján Drgonec, DrSc., advokát a ústavný právnik z Bratislavy
 • http://gloria.tv/?media=32960
         Účinkujú:
  • MUDr. Peter Hrabčák - gynekológ, otec očkovaním poškodenej dcéry (detská cukrovka)
  • Mgr. Ľudmila Mušková - bývalá poslankyňa NR SR
 • Relácia Paľba z 16.VI.2008 na TV Markíza o očkovaní:
  1. časť: http://www.youtube.com/watch?v=DOWKx6XWVrU
  2. časť: http://www.youtube.com/watch?v=ChVMJKLLe24
         Účinkujú:
  • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, primár I. neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava
  • Lenka Šramková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotnícva Slovenskej republiky
  • MUDr. Mariana Kubovčáková, všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy
  • MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých z Bratislavy, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu
  • Ing. Aleš Sušický, Homeopatická fakulta s klinikou v Brne
  • Andrea Ďurianová, matka očkovaním postihnutých detí
  • MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
  • Anna Harlow, Slovenka, žijúca vo Veľkej Británii
  • Mgr. Ľudmila Mušková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2006-2010
  • Valentino Vranić, PhD., otec očkovaním poškodeného dieťaťa
  • MUDr. Peter Hrabčák, gynekológ-pôrodník z Bratislavy, otec očkovaním postihnutého dieťaťa
  • Martina Sýkorová, matka očkovaním poškodeného dieťaťa
  • MUDr. Jaroslava Orosová, Klinika detskej pneumológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  • MUDr. Roman Prymula, predseda Českej vakcinologickej spoločnosti
  • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • MUDr. Miroslav Kotek, Slovenská asociácia farmaceutických spoločností, orientovaných na výskum a vývoj
  • Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

 

So slovenskými titulkami

 • https://www.youtube.com/watch?v=H5jIGSE62mU
  "Spôsobuje očkovanie autizmus?" ("Do vaccines cause autism?") - kreslený film, nahovorený hercom Robom Schneiderom, ktorý vysvetľuje, ako funguje systém odškodňovania obetí očkovania v USA
 • http://www.veoh.com/watch/v81666646RrNe5rXj
  "The Greater Good" - dokumentárny film o neblahých následkoch očkovania
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=5jxbyYnT5No
  "Vaccine Nation" - dokumentárny film o pro-očkovacej diktatúre v USA, ktorá sa neštíti zavrieť do väzenia rodičov, ktorých deti zomreli na následky očkovania. Názov filmu je slovnou hračkou - po anglicky znamená "Vakcínový národ", avšak vyslovuje sa takmer rovnako ako "Vaccination" čiže očkovanie.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=4yPc1yrSQZc
  "ASIA - autoimunitný/zápalový syndróm, vyvolaný adjuvantmi" (napr. zlúčeninami hliníka vo vakcínach) - rozhovor s Dr. Yehudom Shoenfeldom - lekárom-výskumníkom, ktorý sa tomuto novému syndrómu intenzívne venuje vo svojich výskumoch.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=l4NbykCMafU
  "Prípad hliník" resp. "Doba hlinitá" (de: "Die Akte Aluminium", en: "The Age of Aluminum") - celovečerný film Berta Ehgartnera o nebezpečenstve hliníka (nielen) v očkovacích látkach.
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=4UFO8K9Z104
  "Hliník - špinavé tajomstvo farmaceutických firiem" - 25-minútový rozhovor s Bertom Ehgartnerom, autorom filmu "Doba hlinitá" (de: "Die Akte Aluminium", en: "The Age of Aluminum"), o rizikách hliníka (nielen) v očkovacích látkach.
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.veoh.com/watch/v81688488jXHZseYS
  Dr. Andrew J. Wakefield o MMR vakcíne (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) v súvislosti s ochorením čriev a autizmom.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.veoh.com/watch/v81664739xYamq3TC
  "Očkovacia vojna" - necelú hodinu trvajúci dokumentárny film americkej verejnoprávnej televízie PBS, ktorý je síce tendenčne pro-očkovací, ale k slovu sa dostávajú aj odporcovia povinného/plošného očkovania.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=MJhO5yOr-6U
  "Žijem" - krátky film o osude Alberta Tremanteho, ktorému očkovanie proti detskej obrne spôsobilo trvalé ťažké zdravotné postihnutie, pričom to isté očkovanie jeho dvoch bratov zabilo.
  (po taliansky so slovenskými titulkami)
 • http://www.veoh.com/watch/v81669145yNhNc6kZ
  "Očkovanie: skrytá pravda" - celovečerný dokumentárny film
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.auria.sk/blog/ockovanie-zmysel-ci-nezmysel
  "Očkovanie - zmysel či nezmysel?" - prednáška Anity Petek-Dimmer
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.auria.sk/blog/kliest-hysteria-okolo-maleho-zvieratka
  "Kliešť - hystéria okolo malého zvieratka" - prednáška Anity Petek-Dimmer
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.auria.sk/blog/historia-ockovania
  "História očkovania" - prednáška Dr. Johanna Loibnera
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.auria.sk/blog/vymyslena-epidemia
  "Vymyslená epidémia" - prednáška Hansa Tolzina
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.auria.sk/blog/nie-sme-chori-sme-traveni
  "Možnosti detoxikácie" - prednáška Dr. Dietricha Klinghardta a Dr. Joachima Muttera
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=QzZwiOt6KeQ
  "Filosofia slobody" - týka sa aj slobody v očkovaní, aj keď očkovanie v tom videu vyslovene zmienené nie je.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • http://www.youtube.com/watch?v=lZs2_9Dvgq0
  Dr. John Rengen Virapen, bývalý riaditeľ švédskej pobočky farmaceutickej firmy Eli Lilly, sa verejne priznáva ku korupcii a zločineckému správaniu veľkých farmaceutických firiem - úvod prednášky. Celú prednášku viď nižšie.
  (po anglicky so slovenskými titulkami. Preložila Lenka Molitorisová)

 

Po česky alebo s českými titulkami

 

Po anglicky alebo s anglickými titulkami